זיוף מסמכים


זיוף מסמכים וזיהוי זיופים

 התופעה של זיוף מסמכים אינה תופעה חדשה של העת המודרנית. עוד בימים שמסמכים היו מגיעים ליעדם על ידי רץ מיוחד, היה מי ששווה היה לו לכתוב או לחתום בשם אחר, מטעמים שונים. כיום ניתן למצוא זיופי מסמכים מסוגים שונים ומגוונים, המתבצעים באמצעים שונים. גם מסמכים רשמיים וגם מסמכים אישיים, כאשר על הכף מוטלים ממון, כוח או כבוד (שלו, כידוע, אין מחיר), יש המנסים לזייף, בכוונה לשנות את המצב.

ישנם זיופים הנעשים על דרך העתקה וניסיון לחיקוי חתימה מוכרת, ויש כאלה הנעשים באופן חופשי, בלי שחתימה אותנטית מונחת לפניהם. יש שנעשים בדרך מתוחכמת, בעזרת אמצעים ממוחשבים וטכנולוגיות מתקדמות, ויש המתבצעים ביד חובבנית. לכל סוג זיוף יש דרך אחרת על פיה המומחה יכול לזהותו. מומחיות הזיהוי חייבת להתעדכן כל הזמן, כיוון שהאמצעים לזייף מתחדשים ומתפתחים תדיר. הכלים הממוחשבים הקיימים נפוצים מאד, זמינים כמעט לכל אחד, ולפיכך הדרכים לגלות אותם צריכות להיות המתקדמות והעדכניות ביותר.

האמת המקצועית

כאשר מגיעים אלי מסמכים לבדיקה, אני עורכת סדרה מסועפת של בדיקות מגוונות, על מנת לתהות על מקוריותו ואמינותו של המסמך שלפניי. לעיתים, על אף שנשמעת בפניי הטענה כי מדובר במסמך מזויף, הרי שבדיקותיי מעלות אחרת, ואני מוצאת כי המסמך הוא אותנטי. גם אם לצערו ולתדהמתו של מי שהיה משוכנע כי לפניו מניפולציה שנועדה להטעות. קרו כבר מקרים לא מעטים כאלה, וליבי תמיד יוצא אל מי שהתאכזב או שהמציאות טפחה על פניו באכזריות.

חלק מהחובה שאני רואה למול עיני היא לתור אחר האמת. לפיכך רבים מאד המקרים בהם אני נאלצת לדחות בקשות לכתיבת חוות דעת, אם זו אינה משקפת את האמת העולה מהמסמכים שלפניי. אמנם יש בכך מחיר כלכלי עבורי לטווח הקצר, אך שכר ארוך טווח בדמות הכרה באמינות שלי וביכולת שלי להגן על חוות הדעת בעדות מומחה בבית המשפט, כאשר אני נקראת לכך.

בפועל, אי אפשר באמת לזייף באופן מוחלט. לא קיים זיוף המסמכים המושלם. כל ניסיון לכך ניתן לפיענוח. ולכן שווה לבדוק את אותנטיות המסמכים, גם אם נראה, במבט לא מקצועי, כי המקרה אבוד.

אם אכן מסמך זויף, אני אמצא זאת.

Call Now Button