זיוף שטר ערבות

האם החתום על הערבות הוא אכן מי שפרטיו רשומים? הייתכן כי החתום עליה שינה בכוונה את החתימה בכוונה להתכחש אליה?

במקרים רבים של שטרות או הלוואות למיניהן, קיימים זיופים עצמיים. זיוף עצמי הוא סוג זיוף המתרחש במקרה שבו החותם על הערבות, או המלווה, מתכנן בעתיד להתכחש לחתימתו ולהתנער מהאחריות של השטר.

במקרים כאלה של זיוף שטר ערבות קיימות מספר טכניקות לזיהוי החותם למרות עיוות החתימה שלו.

Call Now Button