זיוף תיקים רפואיים

תופעת זיוף תיקים רפואיים, שינוי והוספת פרטים בתיקים וברשומות רפואיים היא תופעה מוכרת.

מקרים בהם אדם חתם על הסכמה לניתוח כאשר כבר היה תחת השפעת סמים מרדימים, למשל.

קרו מקרים בהם רופאים אשר נתבעו על רשלנות רפואית, נגשו לתיעוד בכתב של הפרוצדורה הרפואית והוסיפו משפטי הבהרה או עדכון פעולות שייתכן וכלל לא התבצעו. ניתן לאתר פער ניכר בזמנים בין מועד הניתוח או הפעולה הרפואית ובין הזמן שהתוספות או השינויים בתיק חלו בו.

לעיתים הרשות הרפואית נתקפת על כך שבוצעו שינויים כאלה, ובדיקה מעמיקה מוכיחה כי השינויים נועדו רק לשם הבהרת הקריאות, ולא בכדי לשנות את המשמעות. כל מקרה לגופו, אך בכל אופן מומלץ מאד לבדוק את המסמכים ולא להניח כי המקרה אבוד מראש.

Call Now Button