שופטים משבחים

12/03/2018

ת"א  57441-11-14, בית משפט השלום בירושלים, 16.1.18

שרונית חברה לבנין ולפיתוח בע"מ נ' סבטאלו ואח'

כבוד השופט מרדכי בורשטין

"המומחית הסבירה מדוע הגיוון בסגנונות הכתיבה מחזק את המסקנה שפירוט השלומים לא נכתב במשיכת קולמוס וכי בדיקה מיקרוסקופית העלתה שאין קיימות של ברק שמנוני במקומות בהם נכתבו בעט כדורי, דהיינו, הכיתוב בעט לא נעשה בשנתיים שקדמו לחוות הדעת. אשר על כן יש להעדיף את חוות דעת מומחית התובעת ואת מסקנותיה."

כבוד השופט יעקב שפסר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 26/07/2017

"חוות דעתה של המומחית, אשר מונתה בהסכמת הצדדים לבחינת חתימות ו...ל על הסכם המכר הנוגד, קובעת באופן חד משמעי כי "החתימות של ו...ל  ח...ה על חוזה המכר במחלוקת שסומן א' הן אותנטיות, ו...ל  ח...ה הוא זה שחתם ולא אדם אחר"... בפני המומחית הוצגו חתימות נוספות להשוואה (שאינן שנויות במחלוקת) וחוות דעתה לא נסתרה... מקבל את הקביעה בחוות הדעת לפיה ואיל חתם על הסכם המכר הנוגד וכי חתימתו לא זויפה"

 

ת"א 21362-04-15 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 26/07/2017

"שוכנעתי כי את ספרי הקבלות אשר הוצגו בגדר ראיות התביעה הכינו התובעים במיוחד לקראת המשפט. כך עולה מחוות דעת הגרפולוגית קרן אשר לא נסתרה"

 

תא"מ 55221-01-13 בית משפט השלום בכפר סבא 19/07/2017

כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

 "בשלב זה הוגשה חוות דעת נוגדת מטעם התובע, של המומחית לכתב יד, הגב' קרן רווה, שהגיעה למסקנה כי מדובר ככל הנראה בניסיון לזיוף עצמי...מומחית התובע, הגב' רווה, הסבירה כי כאשר אדם חותם, ישנם מאפיינים של כתיבה להם אינו מודע, ולכן גם כאשר הוא משנה בכוונה את צורת החתימה, אין הוא יכול לשנות את המאפיינים ה"סמויים" של כתיבתו, המאפשרים לזהות כי אותה יד כתבה את שתי הצורות השונות של החתימה. היא ציינה עוד, כי שתי החתימות שבמחלוקת, שתיהן על טופס ההזמנה, דומות זו לזו מבחינת מאפייניהן...תיזה זו (זיוף עצמי), מתיישבת טוב בהרבה עם יתר העובדות, מאשר תיזת הזיוף, מקום בו החתימות שבמחלוקת בולטות מאוד בכך שהן אינן כתיבת שם החותם, אבל גם אינן שרבוט קצר וחסר כל סממן מזהה למראית עין, כדרך שנתקלים הרבה במקרי זיוף חתימות על גבי שיקים, למשל, מקום בו בין המזייף לבין בעל החתימה אין כל היכרות והם אינם צפויים להיפגש.

מקום כדוגמת המקרה שבפנינו, בו זהות ה"זייפן" ידועה, קשה להעלות על הדעת שיבחר לבצע זיוף מורכב, של חתימה בעלת צורה ברורה, ועוד פעמיים – כאשר ככל שידיעותיו אמורות להשיג, יכול והחתימה האותנטית שונה לחלוטין מאותה צורה ברורה בה בחר...

 תיזת הזיוף אינה מתיישבת עם ניסיון החיים, ולמפרע גם אינה מתיישבת עם הראיות; תיזת הזיוף העצמי (או שינוי החתימה, בלא כוונת זיוף עצמי, והתכחשות מאוחרת לפעולה זו)...מוצאת עצמה מתיישבת הן עם חומר הראיות הכללי והן עם הרושם שהתקבל מהעדויות הרלבנטיות, ועל כן מסתברת בעיני יותר".

17/04/2016

כבוד השופט יוחנן כהן, בית דין לעבודה באר שבע

"התובע הציג חוות דעת גרפולוגית ממנה עולה כי כתב היד המתחזה להיות כתב ידו של התובע על הפרוטוקול השימוע הנ"ל, לא נכתב על ידי התובע, קרי – חתימתו זויפה. חוות דעת הגרפולוגית מטעם התובע, לא נסתרה".

בית משפט השלום בתל אביב 11/01/2015

השופטת זהבה אגי

הגרפולוגית קרן רווה אשר בדקה את הטופס תוך השוואתו לכתבי היד של התובע, של ..., הגיעה למסקנה כי תיאור התאונה המופיע בטופס במילים

"הרים דבר כבד וחש מתיחה חדה בגב", מולא ע"י התובע, כי .. הוא שחתום על הטופס וכן נמצאו עוד שני כתבי יד אשר לא זוהו ואינם של הגב' ...

הצדדים ויתרו על חקירת המומחית.       

משקביעת המומחית לא נסתרה, אני מאמצת את מסקנותיה וקובעת כי החתימה על גבי הטופס היא אכן של התובע.

משפט לענייני משפחה מחוז תל-אביב 11/01/2015

כבוד השופטת ורדה בן שחר

כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99 הוא מסמך שזויף על ידי הנתבעים, כפי שעולה בצורה חד משמעית מחוות דעתה של הגרפולוגית גב' קרן רווה. ......

חוות הדעת מבוססת ומנומקת וניתנה על ידי מומחית בתחום. לפיכך, יש לקבוע כי חתימת התובע על כתב ההתחייבות זויפה וכי התובע לא חתם מעולם על מסמך זה.

הנה כי כן, אני מוצאת לנכון לאמץ את קביעת המומחית הגרפולוגית גב' רווה וקובעת כי אכן חתימת התובע ע"ג כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99- זויפה.

פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה 23/11/2014

כבוד השופט רון סוקול

שני הצדדים הגישו חוות דעת גרפולוגית בנוגע לחתימות התובע על ההסכם.. בבחינת חוות דעת אילו, דעתי היא כי יש להעדיף את מסקנותיה של הגב' רווה

23/11/2014

בית משפט לתביעות קטנות

הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן

"במקרה שבפני הגיש הנתבע חוות דעת גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד, גב' קרן רווה.. חוות דעת שהינה מפורטת, מנומקת ובלתי מסויגת"

פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 09/11/2014

 הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן

" במקרה שבפני הגיש הנתבע חוות דעת גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד, גב' קרן רווה.. חוות דעת שהינה מפורטת, מנומקת ובלתי מסויגת "

 

פסק דין בית משפט השלום 04/11/2014

השופט רונן אילן

"הנתבעת מצידה הציגה חוות דעת של המומחית מטעמה, גב' קרן רווה, אשר בחנה את החתימה שבמחלוקת, ערכה השוואה לדוגמאות חתימה ודאיות של ... והגיעה למסקנה שלפיה החתימה שבמחלוקת הינה מעשה זיוף וניסיון לחקות את חתימת ... חקירתה הנגדית של המומחית הייתה קצרה ולא מצאתי סיבה שלא לקבל את מסקנותיה "

פסק דין של בית משפט השלום בנצרת 05/06/2014

השופטת עירית הוד

" חוות הדעת אשר הגישה התובעת הייתה מקיפה ומקצועית ומצאתי אותה עדיפה בעיניי על חוות הדעת אשר הגישה הנתבעת. בחוות הדעת מטעם התובעת ישנה התייחסות מקיפה לטענות העולות בחוות הדעת מטעם הנתבעת. האמור בחוות הדעת מטעם התובעת סביר ומהימן בעיניי" .

פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז 05/06/2014

השופט יעקב שינמן

"עדותה של רווה נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה ומאידך עמדה עדותו של נ, שהגם נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה, קביעתו כאן אינה וודאית ואינה החלטית ולכן אני בעניין זה מעדיף את חוות דעתה של רווה " 

פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב 05/06/2014

השופטת ענת ברון

"מקובלת עליי חוות דעתה של המומחית רווה מטעם הנתבעים בנקודה זו, כאשר יצוין כי מצאתי את עדותה מקצועית ומהימנה והיא גם עולה בקנה אחד עם הגיונם של דברים"

פסקי דין בהם התקבלה חוות הדעת של קרן רווה
רשימת מינויים מבית משפט