שופטים משבחים

כבוד השופט שמואל מנדלבום, בית המשפט המחוזי בחיפה, ה"פ 851-01-17

"בחוות הדעת הציגה רווה באופן ויזואלי ובהגדלה את הדמיון הרב הקיים בין כתב היד של התובע במסמכים השונים והצביעה על מאפיינים דומים במיוחד ... במבחן הוויזואלי עלה בידי רווה לשכנע אותי כי אכן קיים דמיון רב... העדיפות הקיימת לחוות דעתה של רווה על פני חוות דעתו של י', מקנה לעמדתי נדבך נוסף לתשתית הראייתית"

01/12/2019

כבוד השופטת ענת ברון, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ת"א 1934-03

"מקובלת עליי חוות דעתה של המומחית רווה מטעם הנתבעים בנקודה זו , כאשר יצוין כי מצאתי את עדותה מקצועית ומהימנה והיא עולה בקנה אחד עם הגיונם של דברים".

01/11/2019

כבוד השופטת עירית הוד, בית משפט השלום בנצרת.

"חוות הדעת אשר הגישה התובעת הייתה מקיפה ומקצועית ומצאתי אותה עדיפה בעיניי על חוות הדעת אשר הגישה הנתבעת . בחוות הדעת מטעם התובעת ישנה התייחסות מקיפה לטענות העולות בחוות הדעת מטעם הנתבעת. האמור בחוות הדעת מטעם התובעת סביר ומהימן בעיניי".

01/10/2019

כבוד השופטת חנה קלוגמן, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 19772-08-14

"חוות הדעת מטעם הנתבע היא חד משמעית, כי מדובר בחתימה מזויפת. מסקנת המומחית הייתה כדלקמן: "החתימות על המסמך השנוי במחלוקת – ההסכם שסומן א, אינן חתימותיו של ב. אלא חתימות מזויפות". .... לאחר ששמעתי את שני המומחים ועיינתי בחוות הדעת מטעמם, מצאתי לקבל את חוות הדעת מטעם הנתבע, אשר קבעה באופן חד משמעי שלא מדובר בחתימתו של הנתבע לאחר בדיקה יסודית שערכה והשוואת החתימה שבמחלוקת עם חתימות קודמות של הנתבע  לעומת המומחית מטעם הנתבע שהייתה חד משמעית, המומחה מטעם התובע נתן חוות דעת לא החלטית. בנסיבות אלו אני מקבלת את האמור בחוות דעת המומחית מטעם הנתבע וקובעת שהנתבע לא חתם על ההסכם נספח א' לכתב התביעה... ".

15/09/2019

כבוד השופטת מירב אליהו, בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה, ת"ע 40270-04-16

"...קביעתי באשר לחוות דעת המומחית הגב' רווה, שמצאתי לקבוע כי מקצועיותה ומהימנותה מקובלת עלי ...".

01/09/2019

כבוד השופט יעקב שינמן, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ת"א 21940-10-09

 "עדותה של רווה נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה ומאידך עמדה עדותו של נ.., שהגם נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה, קביעתו כאן אינה וודאית ואינה החלטית ולכן אני בעניין זה מעדיף את חוות דעתה של רווה".

01/09/2019

כבוד השופטת לימור מרגולין-יחידי, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ת"פ 66313-12-15

 "בהתאם לחווה"ד גרפולוגית שנערכה על ידי קרן רווה מטעם ההגנה, מדובר בתיקונים בכתב ידו של ס'. לאור ההסברים המפורטים שמסרה המומחית מטעם ההגנה, וההדגמות בחווה"ד ובעדות, כמו גם התרשמותי מניסיונה של המומחית ומתשובותיה, אני מקבלת את מסקנות חווה"ד".

01/08/2019

כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברבש, בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, ד"מ 35445-06-17

 "...גרסת הגב' רווה היתה עקבית ומהימנה, ומסבירה היא את השינויים הקיימים בחתימת התובע. ובניגוד לחוות דעתה של הגב' ב', היו לפניה חתימות מקור, בסמוך או לפני מועד החתימה שבמחלוקת והן נבדקות תחת מיקרוסקופ. לאור האמור, לא שוכנעתי כי עלה בידי התובע לעמוד בנטל ההוכחה המעין פלילי לטענת הזיוף שהעלה".

01/07/2019

כבוד השופט רון סוקול, בית המשפט המחוזי בחיפה, ת"א 3516-05-12

"שני הצדדים הגישו חוות דעת גרפולוגית בנוגע לחתימות התובע על ההסכם.. בבחינת חוות דעת אילו, דעתי היא כי יש להעדיף את מסקנותיה של הגב' רווה".

01/06/2019

כבוד הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן,  בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, ת"ק 42454-08-13

"במקרה שבפני הגיש הנתבע חוות דעת גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד, גב' קרן רווה.. חוות דעת שהינה מפורטת, מנומקת ובלתי מסויגת".

01/05/2019

כבוד השופט גד גדעון,  בית המשפט המחוזי בבאר שבע, 31761-12-15

"נוכח הפערים בין מסקנות המומחים מטעם הצדדים, מונתה המומחית בתחום השוואת כתבי יד וזיופים הגב' קרן רווה, כמומחית מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות דעת בשאלת אותנטיות החתימות שבמחלוקת. ....סבורני, כי יש להעדיף את מסקנת המומחית מטעם בית המשפט בחוות דעתה, על מסקנת המומחה מטעם התובעת. זאת, בין היתר, משמדובר בחוות דעת של מומחית מטעם בית המשפט אשר אין לה כל עניין בתוצאות המשפט, ולחוות דעתה משקל ראייתי גבוה יותר, גם בהתאם להלכה הפסוקה. .... ניתן היה להתרשם ישירות מעדות המומחית מטעם בית המשפט .....במהלך החקירה, חזרה המומחית והדגימה את הממצאים שפירטה בחוות הדעת. חוות דעת המומחית מטעם בית המשפט לא נסתרה, ובוודאי שלא הופרכה בחקירה הנגדית, וסבורני, כי נכון לאמצה."

01/04/2019

כבוד השופט סגן הנשיאה ארז יקואל, בית משפט השלום בראשון לציון, 17207-03-12

"כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99 הוא מסמך שזויף על ידי הנתבעים, כפי שעולה בצורה חד משמעית מחוות דעתה של הגרפולוגית גב' קרן רווה... חוות הדעת מבוססת ומנומקת וניתנה על ידי מומחית בתחום. לפיכך, יש לקבוע כי חתימת התובע על כתב ההתחייבות זויפה וכי התובע לא חתם מעולם על מסמך זה. הנה כי כן, אני מוצאת לנכון לאמץ את קביעת המומחית הגרפולוגית גב' רווה וקובעת כי אכן חתימת התובע ע"ג כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99- זוייפה".

01/03/2019

כבוד השופטת שושנה אלמגור, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ה"פ 57861-12-16

"איני נותנת אמון בגרסתו של המבקש ולפיה לא חתימותיו מתנוססות על חוזה ההלוואה השני ..... אדרבה, הוכח כי הוא חתם על המסמכים. קרן רווה, גרפולוגית מומחית לזיהוי כתבי יד וזיופים, בחנה מטעם המשיב את חוזה ההלוואה השני על תשעת עמודיו, השוותה את החתימות שעל-גביו לחתימות על מסמכים אחרים וחיוותה דעתה כי חתימותיו של המבקש על-גביו נכתבו בידיו. ... ועל-כן מסקנתה לא הופרכה".

01/02/2019

כבוד השופטת שפרה גליק, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו,  תמ"ש 19224-01-14  40093-02-14

"מסקנתה של הגרפולוגית גב' רווה, בחוות דעתה, נשענה על השוואה של למעלה מ-10 חתימות, וכן היא ערכה בדיקות לחץ השוואתיות...

חוות דעתה של הגרפולוגית גב' רווה לא נסתרה...וכדי להסיר ספק אומר, כי אני מעדיפה את חוות דעתה של הגרפולוגית קרן רווה, על פני חוות דעתו של מר ס. ז.

אין בידי לקבל את טענת האשה בסיכומיה, באשר לכך שחתימותיה על הסכם נובמבר זויפו, כאמור העדפתי את חוות הדעת של הגרפולוגית קרן רווה, מכל הטעמים שפירטתי לעיל".

01/01/2019

כבוד השופטת דפנה בלטמן קדראי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ת"א 21362-04-15

"שוכנעתי כי את ספרי הקבלות אשר הוצגו בגדר ראיות התביעה הכינו התובעים במיוחד לקראת המשפט. כך עולה מחוות דעת הגרפולוגית קרן אשר לא נסתרה "

01/12/2018

כבוד השופט עידו כפכפי, בית משפט השלום באשקלון, ת"א 45679-11-16

"...הגיש הנתבע חוות דעת .. של המומחית קרן רווה, גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד וזיופים. בהתאם למסקנותיה של המומחית, ההסכם המאוחר שבמחלוקת, .. לא נחתם כלל על ידי הנתבע והחתימה זויפה. ... בחוות הדעת הסבירה כי החתימה במחלוקת היא בעלת צורה לא מוגדרת, כתובה בהיסוס ועם סימני עצירה ותיקונים, דבר האופייני לניסיונות זיוף. מסקנה זו לא נסתרה וגם חוות הדעת מטה את הכף לעבר טענת הנתבע כי לא חתם על ההסכם."

01/11/2018

כבוד השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו, ת"ע 27056-11-18

"....הודיעה המומחית אשר מונתה בחוות דעתה כי לאחר בדיקה יסודית שערכה, תוך השוואת כתבי יד של המנוחה ושל המסמך הנחזה להיות צוואתה, כי המסמך ... לא נכתב בכתב ידה של המנוחה. אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה למתן צו קיום צוואה.

01/10/2018

כבוד השופטת זהבה אגי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 55612-07

"הגרפולוגית קרן רווה אשר בדקה את הטופס תוך השוואתו לכתבי היד של התובע, של ..., הגיעה למסקנה כי תיאור התאונה המופיע בטופס במילים "הרים דבר כבד וחש מתיחה חדה בגב", מולא ע"י התובע, כי .. הוא שחתום על הטופס וכן נמצאו עוד שני כתבי יד אשר לא זוהו ואינם של הגב' ...הצדדים ויתרו על חקירת המומחית ....משקביעת המומחית לא נסתרה, אני מאמצת את מסקנותיה וקובעת כי החתימה על גבי הטופס היא אכן של התובע."

01/09/2018

כבוד השופט מרדכי בורשטין, בית משפט השלום בירושלים, ת"א  57441-11-14

"המומחית הסבירה מדוע הגיוון בסגנונות הכתיבה מחזק את המסקנה שפירוט השלומים לא נכתב במשיכת קולמוס וכי בדיקה מיקרוסקופית העלתה שאין קיימות של ברק שמנוני במקומות בהם נכתבו בעט כדורי, דהיינו, הכיתוב בעט לא נעשה בשנתיים שקדמו לחוות הדעת. אשר על כן יש להעדיף את חוות דעת מומחית התובעת ואת מסקנותיה."

01/08/2018

כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר, בית משפט השלום בכפר סבא, תא"מ 55221-01-13

 "בשלב זה הוגשה חוות דעת נוגדת מטעם התובע, של המומחית לכתב יד, הגב' קרן רווה, שהגיעה למסקנה כי מדובר ככל הנראה בניסיון לזיוף עצמי...מומחית התובע, הגב' רווה, הסבירה כי כאשר אדם חותם, ישנם מאפיינים של כתיבה להם אינו מודע, ולכן גם כאשר הוא משנה בכוונה את צורת החתימה, אין הוא יכול לשנות את המאפיינים ה"סמויים" של כתיבתו, המאפשרים לזהות כי אותה יד כתבה את שתי הצורות השונות של החתימה. היא ציינה עוד, כי שתי החתימות שבמחלוקת, שתיהן על טופס ההזמנה, דומות זו לזו מבחינת מאפייניהן...תיזה זו (זיוף עצמי), מתיישבת טוב בהרבה עם יתר העובדות, מאשר תיזת הזיוף, מקום בו החתימות שבמחלוקת בולטות מאוד בכך שהן אינן כתיבת שם החותם, אבל גם אינן שרבוט קצר וחסר כל סממן מזהה למראית עין, כדרך שנתקלים הרבה במקרי זיוף חתימות על גבי שיקים, למשל, מקום בו בין המזייף לבין בעל החתימה אין כל היכרות והם אינם צפויים להיפגש.

מקום כדוגמת המקרה שבפנינו, בו זהות ה"זייפן" ידועה, קשה להעלות על הדעת שיבחר לבצע זיוף מורכב, של חתימה בעלת צורה ברורה, ועוד פעמיים – כאשר ככל שידיעותיו אמורות להשיג, יכול והחתימה האותנטית שונה לחלוטין מאותה צורה ברורה בה בחר...

 תיזת הזיוף אינה מתיישבת עם ניסיון החיים, ולמפרע גם אינה מתיישבת עם הראיות; תיזת הזיוף העצמי (או שינוי החתימה, בלא כוונת זיוף עצמי, והתכחשות מאוחרת לפעולה זו)...מוצאת עצמה מתיישבת הן עם חומר הראיות הכללי והן עם הרושם שהתקבל מהעדויות הרלבנטיות, ועל כן מסתברת בעיני יותר".

01/07/2018

כבוד השופט יעקב שפסר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ה"פ 7874-11-14

"חוות דעתה של המומחית, אשר מונתה בהסכמת הצדדים לבחינת חתימות ו. על הסכם המכר הנוגד, קובעת באופן חד משמעי כי "החתימות של ו. ח. על חוזה המכר במחלוקת שסומן א' הן אותנטיות, ו. ח. הוא זה שחתם ולא אדם אחר"... בפני המומחית הוצגו חתימות נוספות להשוואה (שאינן שנויות במחלוקת) וחוות דעתה לא נסתרה... מקבל את הקביעה בחוות הדעת לפיה ו. חתם על הסכם המכר הנוגד וכי חתימתו לא זויפה".

01/06/2018

כבוד השופטת כרמלה האפט, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 17956-04-17

"בחוות דעת הגרפולוגית נקבע כי חתימתו של ב. בעמוד האחרון של חוזה השכירות המוגנת היא אותנטית ונחתמה על ידי ב. (עמ' 8 לחוות הדעת). ... ומשכך חוות דעת הגרפולוגית שבפניי, על ממצאיה, לא נסתרה ".

01/05/2018

כבוד השופט רונן אילן, בית המשפט השלום בתל אביב-יפו, תא"מ 35974-08-11

"הנתבעת מצידה הציגה חוות דעת של המומחית מטעמה, גב' קרן רווה, אשר בחנה את החתימה שבמחלוקת, ערכה השוואה לדוגמאות חתימה ודאיות של ... והגיעה למסקנה שלפיה החתימה שבמחלוקת הינה מעשה זיוף וניסיון לחקות את חתימת ... ולא מצאתי סיבה שלא לקבל את מסקנותיה "

01/04/2018

כבוד השופט תומר אורינוב, בית משפט השלום באילת, ת"ת 65837-06-16

"....גורל התיק יוכרע על סמך חוות דעת גרפולוגית ....ומשהתקבלה חוות דעת גרפולוגית מטעם מומחית בית המשפט, הקובעת כי החתימות על השיקים נשוא התובענות אינן חתימות הנתבע, והצדדים לא חלקו על מסקנות חוות דעת זו, אני מורה על דחיית התובענות שבכותרת ללא צו להוצאות ועל סגירת תיקי ההוצאה לפועל..."

01/03/2018

כבוד השופט יונה אטדגי, בית המשפט המחוזי בחיפה, ת"א 18238-07-12

"כוחו של בית המשפט בהשוואת החתימות הוא מוגבל. בית המשפט אינו מומחה לכתבי יד, ואין לו הכישורים הטכניים לבצע אבחנות דקות בדבר זהותו של בעל חתימה פלונית. לכן, במצבים שבהם מתעוררת שאלה רצינית בדבר אמיתות חתימה רצוי להיעזר בחוות  דעת של גרפולוג מומחה. (על החשיבות שבהסתייעות בית המשפט בחוות דעת של מומחים לזיהוי אמיתות או זיוף  חתימות, עיינו עוד בספרה של קרן רווה, על קוצו של דיו – גרפולוגיה וזיהוי זיופים)".

01/02/2018

כבוד השופט יוחנן כהן, בית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע, סע"ש 39539-03-14

"התובע הציג חוות דעת גרפולוגית ממנה עולה כי כתב היד המתחזה להיות כתב ידו של התובע על הפרוטוקול השימוע הנ"ל, לא נכתב על ידי התובע, קרי – חתימתו זויפה. חוות דעת הגרפולוגית מטעם התובע, לא נסתרה".

01/01/2018

כבוד השופטת הדס פלד, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, תא"ק 16425-09-13

"כידוע, דרך המלך להוכחת עניין שבמומחיות היא על ידי חוות-דעת, ובמקרה הזה – חוות דעת גרפולוגית. הנתבע לא צירף חוות דעת להוכחת טענותיו. תחת לצרף חוות דעת כזו עתר הנתבע לקבלת חוות דעת מהמשטרה. ככל שהנתבע כפר בחתימה המופיעה על המסמך כחתימתו (להבדיל מ"סריקת חתימתו" לגביה הוצג העותק המקורי) יכול היה להמציא את העותק המצולם לבדיקה ולא נזקק לעותק המקורי דווקא במיוחד ( ר' ספרה של הגב' קרן רווה, על קוצו של דיו, גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים, מהדורה ראשונה, תשע"ה – 2015, עמ' 59-60 (הכותבת היא גרפולוגית משפטית מוסמכת)".

01/12/2017

כבוד השופט הבכיר שלמה אלבז, בית משפט לענייני משפחה בירושלים, ת"ע 20112-09-16

" המומחית כתבה חוות דעת ארוכה ומפורטת ...בדיון שהתקיים .. נחקרה המומחית ארוכות. בעדותה שללה המומחית את הטענה שקיים הבדל מהותי בחתימה בעמוד 2 לבין החתימה בעמוד 1... . המומחית גם אישרה שכל ההבדלים שנתגלו בחתימות אינם מהותיים ונמצאים בטווח השונות.

המסנה היא אם כן שיש לקבל את מסקנות המומחית ולדחות את תביעת התובע."

01/11/2017

כב' הרשם הבכיר בנימין בן סימון, בית משפט השלום בירושלים, תא"מ 19679-10-18

"חוות דעת המומחית מטעם בית המשפט, התמקדה בשאלה האם החתימה המופיעה על המסמך הינה של הנתבעת אם לאו. לאחר בדיקת המומחית, קבעה, כי החתימה בשם הנתבעת אינה של הנתבעת וכי החתימה נחתמה ע"י אחר.

לאור חוות דעת המומחית קרן רווה, הוגשה ע"י הבנק בקשה למחיקת התביעה...

אני סבור, יש לדחות את התביעה ולא למחקה ... בבדיקה מקצועית שערכה המומחית לכתבי יד עולה כי החתימה על המסמך אינה מעשה ידיה של הנתבעת."

01/10/2017

פסקי דין בהם התקבלה חוות הדעת של קרן רווה
  • כב' השופט ארז שני, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו, ת"ע 43650-09-20 קרמרובסקיה נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א
  • כב' השופט עמית כהן, בית המשפט המחוזי בבאר שבע, פש"ר 37676-04-18 הדיה נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'                                
  • כב' השופט רפי ארניה, בית משפט השלום בראשון לציון, ת"א 45081-05-18 י.ס.ד סרור בע"מ נ' מלכה
  • כב' הרשם הבכיר בנימין בן סימון, בית משפט השלום בירושלים, תא"מ 19679-10-18 בנק מרכנתיל בעמ נ' שומרון
  • כב' השופט יהורם שקד, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו, ת"ע 27056-11-18 כתובים ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופטת דלית ורד, בית משפט השלום בתל אביב יפו, ת"ט 54449-05-18 המשביר לחקלאי נ' פסגות התבור
  • כב' השופטת מירה רום פלאי – בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, ת"ע   30144-04-18 ליאוני נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו, ת"ע 64245-11-17 בלייך נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופט עמית רוזינס, בית משפט השלום בעכו, ת"א 17725-11-17 "דלק" נ' חמדאן
  • כב' השופטת מירה רום פלאי, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, תמ"ש 66876-11-17  אלבז נ' אלבז
  • כב' השופט נחשון פישר, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, ת"ע 25106-11-17  קמחי נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופטת אסנת רובוביץ – ברבש, בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, ד"מ 35445-06-17 קוצ'נב ואח' נ' אוונטאז' פטיסרי ואח'
  • כב' השופטת יפית זלמנוביץ גיסין, בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, ק"ג 45670-04-17 אלפסי ואח' נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים ואח'
  • כב' השופט אברהים בולוס, בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 20279-02-17 קרן קיימת לישראל נ' עזאם (המנוח)
  • כב' השופט שמואל מנדלבום, בית המשפט המחוזי בחיפה, ה"פ 851-01-17 קדח נ' קדח (המנוח) ואח'
  • כב' השופטת כרמלה האפט, בית משפט השלום בתל אביב-יפו ת"א 17956-04-17 ברייש נ' קדסה
  • כב' השופט הבכיר שלמה אלבז, בית משפט לענייני משפחה בירושלים ת"ע 20112-09-16 שמואלי נ' בן יצחק ואח'              
  • כב' השופטת מירית פולוס, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, ת"ע 23320-06-16 מיוסף נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופט תומר אורינוב, בית משפט השלום באילת, ת"ת 65889-06-16 עיריית אילת נ' ברמי
  • כב' השופט אוהד גורדון, בית משפט השלום בירושלים, ת"א 34589-11-16 שובקי נ' ג'ית ואח'
  • כב' השופט עידו כפכפי, בית משפט השלום באשקלון, ת"א 45679-11-16 פטנה נ' אסרה
  • כב' השופטת רבקה איזנברג, בית משפט השלום בצפת, תא"מ 30056-06-16 שלי נ' אופנהיים
  • כב' הרשמת הבכירה ורדה שוורץ, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"ט 39443-01-16 בנק הפועלים בע"מ נ' אטדגי
  • כב' השופטת הבכירה דורית קוברסקי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו ת"א 1061-03-16 קלמן ואח' נ' י. אגם בע"מ ואח'
  • כב' השופט נמרוד אשכול, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 9562-06-16 נגה גלידות נ' יחזקאל
  • כב' השופט הבכיר אהוד שוורץ, בית משפט השלום בתל אביב-יפו ת"א 29217-03-16 אשכנזי ואח' נ' מרזן ואח'
  • כב' השופט גד גדעון, בית המשפט המחוזי בבאר שבע     ת"א 31761-12-15 בוגנים נ' בן יאיר
  • כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ת"פ 66313-12-15 מדינת ישראל נ' עליאש ואח'
  • כב' הרשמת הבכירה ורדה שוורץ, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, תא"מ 54306-06-15 ידיד נ' פרנק
  • כב' השופטת דפנה בלטמן קדראי, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ת"א 21362-04-15 קסנטיני ואח' נ' אורו מסעדה ואירועים (2010) בע"מ ואח'
  • כב' השופט דורי ספיבק, בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב-יפו, סע"ש 17908-11-15 ליאונידוב נ' א.ס. איתן בע"מ
  • כב' השופטת שרון גלר, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, תא"ק 39522-11-15 סיג תעשיות בע"מ נ' ראמי בזיע מהנדסים בע"מ ואח'
  • כב' השופטת טל לוי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו תא"מ 802-07-15 נגה גלידות שותפות מוגבלת נ' ביטון
  • כב' השופטת שרון גלר, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, תא"ק 37753-03-15 ריב"ל 26 אלד בע"מ נ' לוי לזר
  • כב' השופטת חנה קלוגמן, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 19772-08-14 עשיבה נ' מגנזי תעשיות בע"מ ואח'
  • כב' השופט אבישי זבולון, בית משפט השלום בקרית גת, תא"מ 50409-09-14 דהאן נ' ליאור
  • כב' השופט יעקב שפסר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ה"פ 7874-11-14 מרעי ואח' נ' אל ג'מל ואח'
  • כב' השופט תומר אורינוב, בית משפט השלום באילת, תא"מ  1123-02-14 פלס ואח' נ' חימי
  • כב' השופט מרדכי בורשטין, בית משפט השלום בירושלים, ת"א 57441-11-14, שרונית חב' לבנין ולפיתוח בע"מ נ' סבטאלו ואח'
  • כב' השופטת שיפרה גליק, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו, תמ"ש 19224-01-14  40093-02-14 ר.א.א. נ'  א.ד. ואח'
  • כב' השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו, ת"ע 14227-08-14 שכטר נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופט יוחנן כהן , בית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע, סע"ש 39539-03-14 שי נרגאון נ' מחלבת החלבן בע"מ
  • כב' השופטת תמר סנונית פורר, בית משפט לענייני משפחה תל אביב יפו, ת"ע 61923-01-13 אלנדאף ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' השופטת תמר סנונית פורר, בית משפט לענייני משפחה תל אביב יפו, ת"ע 55675-06-13 צרור ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'
  • כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר, בית משפט השלום בכפר סבא, תא"מ 55221-01-13 לגזיאל נ' ביטון
  • כב' השופטת רחל טיקטין עדולם, בית משפט השלום בבאר שבע, ת"א 23479-08-13 אלימלך נ' בובליל ואח'
  • כב' הרשם הבכיר אורי הדר, בית משפט השלום בבאר שבע, תא"מ 19654-12-13 תבליני סמי בע"צ נ' מסעדת ג'אג'א בע"מ ואח'
  • כב' השופטת מירית פולוס, בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, תמ"ש 56731-02-13 פיורנטינו נ' פיורנטינו
  • כב' הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן, בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקוה, ת"ק 42454-08-13- לוי נ' דרי 
  • כב' השופט שאול אבינור, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"פ 54026-09-12 מדינת ישראל נ' אדרי ואח'
  • כב' השופט רון סוקול, בית המשפט המחוזי בחיפה, ת"א 3516-05-12  קרבצוב ואח' נ' מלח הארץ בע"מ ואח'
  • כב' השופט סגן הנשיאה ארז יקואל, בית משפט השלום בראשון לציון, ת"א 17207-03-12 ד.נ.ר ניהול וייעוץ בע"מ ואח' נ' קורן ואח'
  • כב' השופטת ד"ר ורדה בן שחר, בית משפט השלום בראשון לציון, תמ"ש 29127-06-11 ע.ט. ואח' נ' ש.ט. ואח'
  • כב' השופטת אסתר שטמר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ת"א 44936-06-11 בנק לאומי לישראל בע"מ  נ' פלד ואח'
  • כב' השופט רונן אילן, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, תא"מ 35974-08-11 קרוצי נ' קומיוניקטיוי בע"מ
  • כב' השופט ד"ר יצחק לובוצקי, בית דין איזורי לעבודה בתל-אביב-יפו,      ס"ע 49583-11-10 גליק נ' דר' א הירשפלד
  • כב' השופטת שרון גלר,בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 22214-05-10 פלד ואח' נ' שלום ואח'
  • כב' השופטת ניצה מימון שעשוע, בית משפט השלום בפתח-תקוה, ת"א 5414-06-09  שרגאי נ' זגה
  • כב' השופטת אסתר שטמר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ת"א 8715-08-09  קיטרון ואח' נ' אבריאל אמזלג ואח'
  • כב' השופט יורם דניצגר , בית משפט השלום בכפר סבא, ת"א 3631-09  נגרית פדילה איאד נ' סינגל חברה לבניה והנדסה בע"מ
  • כב' השופט ערפאת טאהא, בית משפט השלום בנצרת,  תא"ק 9813-08-08  פלוצקי ואח' נ' כהן ואח'
  • כב' השופטת זהבה אגי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 55612-07  אבולוף נ' ע.נ בית נוי בע"מ ואח'    
  • כב' השופט חננאל שרעבי, בית משפט השלום בחדרה, ת"א 2417-07 יעל אור-פלדמן נ' אמיר סגל
  • כב' השופט צבי כספי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו, ת"א 49065-06 לסטר ליאון נ' פניקס הישראלי בע"מ – חברה לבטוח
  • כב' השופטת דליה גנות, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ת"א 1011-06 טל יעקב נ' יטיב חנית ואח'
  • כב' השופטת ענת ברון, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ת"א 1934-03 סופר ואח' נ' שירותי בריאות כללית ואח'    
  • כב' השופטת חדוה וינבאום וולצקי, בית משפט השלום בתל אביב-יפו,  א 109194/99 אשואל נ' שמשון חברה לביטוח                            
  • כב' הרשם יניב דורי דיין, תיק הוצל"פ 01-08558-02-3 אבו שחאדה – אדיק בן רחל
רשימת מינויים מבית משפט

בית המשפט המחוזי

  • כב' השופטת נועה גרוסמן, בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

          פש"ר 31749-04-20 פרי נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

  • כב' השופטת שרון גלר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

         ת"א 11681-02-18 פלח ואח' נ' גוש 8256 חלקה 26 בע"מ

  • כב' השופט יעקב שפסר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ה"פ 47853-03-18 זוהרייה נ' סאלחה ואח'

  • כב' השופט גד גדעון, בית המשפט המחוזי באר שבע

ה"פ 49980-11-18 אשוש נ' אשוש ואח'

  • כב' השופט יעקב שפסר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ה"פ 7874-11-14 מרעי ואח' נ' אל ג'מל ואח'

  • כב' הנשיאה הילה גרסטל,  וכן כב' השופטת אסתר שטמר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ת"א 26591-04-12 מיטץ ואח' נ' ספר ואח'

 

בית משפט השלום

  • כב' השופט יהודה ליבליין, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

ת"ט 43279-06-19 י.ס. נחמן יזמות בע"מ נ' שמחה בנצלוביץ

  • כב' השופטת סיגלית מצא, בית משפט השלום בחיפה

ת"א 41398-01-19 חברת חבמל בעמ נ' סברי חומרי בנין והובלות בע"מ ואח'

  • כב' השופטת דלית ורד, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

ת"א 9943-02-19 מלוקה נ' ב.ה.ט תל חי 29 בע"מ

  • כב' השופט עמית רוזינס, בית משפט השלום בעכו

  ת"א 66224-11-18 ס.ע. טופ השקעות בע"מ נ' אליאס

  • כב' השופט בנימין בן סימון, בית משפט השלום בירושלים

         תא"מ 19679-10-18 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' שומרון

  • כב' השופטת סיגלית מצא, בית משפט השלום בחיפה

ת"א 7810-07-18 בנק הפועלים כרמיאל 12747 נ' אלחטיב פיגומים ע"מ ואח'

  • כב' השופט רפי ארניה, בית משפט השלום בראשון לציון

ת"א 45081-05-18  י.ס.ד. סרור בע"מ נ' מלכה

  • כב' השופט עדי הדר, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

ת"א 27789-03-18 גרינשטיין ואח' נ' לביא ואח'

  • כב' השופט עמית רוזינס, בית משפט השלום בעכו,

ת"א 44640-10-17 טן – חברה לדלק בע"מ נ' א.ג. סאמר מובילים בע"מ ואח'

  • כב' השופט עמית רוזינס, בית משפט השלום בעכו,

ת"א 2352-11-16 עצי חזון בע"מ נ' מטר

  • כב' השופט רפי ארניה, בית משפט השלום בראשון לציון

ת"א 17787-06-16 עמר נ' אקורד – המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ

  • כב' השופטת רבקה איזנברג, בית משפט השלום בצפת

תא"מ 30056-06-16 שלי נ' אופנהיים

  • כב' הרשמת הבכירה ורדה שוורץ, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

ת"ט 39443-01-16 בנק הפועלים בע"מ נ' אטדגי

  • כב' השופטת שרון גלר, בית משפט השלום בתל אביב יפו

תא"ק 37753-03-15 ריב"ל 26 אלד בע"מ נ' לוי לזר

  • כב' השופט אבישי זבולון, בית המשפט השלום בקריית גת

תא"מ 50409-09-14 דהאן נ' ליאור

  • כב' השופט תומר אורינוב, בית משפט השלום באילת

תא"מ 1123-02-14 פלס ואח' נ' חימי

  • כב' הרשם הבכיר אורי הדר, בית משפט השלום בבאר שבע

תא"מ  19654-12-13 תבליני סמי נ' מסעדת ג'אג'א בע"מ ואח'

  • כב' השופטת אורנה סנדלר-איתן וכן כב' השופטת רחל טיקטין עדולם, בית משפט השלום בבאר שבע

         ת"א 23479-08-13 אלימלך נ' בובליל

  • כב' השופט יעקב שקד, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

תא"מ 10188-12-12 פמה אשראי רכב נ' דגו משה

  • כב' השופט סגן נשיאה ארז יקואל, בית משפט השלום בראשון לציון

ת"א 17207-03-12 ד.נ.ר ניהול וייעוץ בע"מ נ' קורן ואח'

  • כב' השופטת שרון גלר, בית משפט השלום בתל אביב-יפו

ת"א 22214-05-10 פלד ואח' נ' שלום ואח'

  • כב' השופטת ורדה בן שחר, בית משפט השלום בראשון לציון

תמ"ש 29030-08 טוינה נ' טוינה

  • כב' השופטת חדוה וינבאום וולצקי – בית משפט השלום בתל אביב-יפו

תיק 109194/99 אשואל נ' שמשון חברה לביטוח

 

בית משפט לענייני משפחה

  • כב' השופט עובד אליאס, בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון

ת"ע 33890-03-20 בן ארי ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת אפרת ונקרט, בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה,

         תמ"ש 20358-01-19 עשרי ואח' נ' עשרי ואח'

  • בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה,

1104736/5 יצחקוב נ' יצחקוב

  • כב' השופטת אפרת ונקרט, בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה,

ת"ע 25591-12-18 מעודה נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת שושנה ברגר, בית משפט לענייני משפחה בחיפה,

תמ"ש 8390-04-18 לוי נ' לוי

  • כב' השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע 27056-11-18 כתובים ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופט סגן הנשיאה נחשון פישר, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

ת"ע 2022-08-18 ורמן נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת מירה רום פלאי, בית משפט לענייני משפחה בראשל"צ

תמ"ש 14406-01-18 דרוקמן פריבלודה נ' דרוקמן (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ואח'

  • כב' השופטת נלי רוסמן גליס, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו,

ת"ע 46845-10-17 יוסף חסידים נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת סגלית אופק, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו,

תמ"ש 49260-10-17 גרנית ואח' נ' גרנית ואח'

  • כב' השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע 64245-11-17 בלייך ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופט שלמה אלבז, בית משפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 20112-09-16 שמואלי נ' בן יצחק ואח'

  • אב בית הדין עו"ד ג'ריס גנטוס, בית הדין המשמעתי המחוזי – מחוז צפון

תיק בד"מ 11/16

  • כב' השופטת מירית פולוס, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

ת"ע 23320-06-16 מיוסף נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת הבכירה שושנה ברגר, בית המשפט לענייני משפחה בחיפה

תמ"ש 16902-02-15 חוסיין אחמד נ' אברהיים ואח'

  • כב' השופט יהורם שקד, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע  14227-08-14 שכטר ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת תמר סנונית פורר, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע 55675-06-13 צרור ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת מירית פולוס, בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון

תמ"ש 56731-02-13 פיורנטינו נ' פיורנטינו

  • כב' השופטת תמר סנונית פורר, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע 61923-01-13 אלנדאף ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת איילת גורן תבורי, ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב-יפו

ת"ע 45428-03-11 רוטנברג נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ת"א ואח'

  • כב' השופטת גאולה לוין, בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע

ת"ע 1290-08 עמרני נ' הרשם לענייני ירושה- האפוטרופוס ואח'

 

  • עו"ד יובל גולדברגר, תיק גישור (כבוד השופטת רונית פינצ'וק אלט)

תא"ק 57854-09-17 תירוש נ' זורבסקי ואח'

  • עו"ד רמי פילו, מנהל מיוחד (כבוד השופט גדי צפריר)

פש"ר 12490-11-16 בר-עוף בע"מ נ' אחמד ואח'

 

Call Now Button