שופטים משבחים

17/04/2016

כבוד השופט יוחנן כהן, בית דין לעבודה באר שבע

"התובע הציג חוות דעת גרפולוגית ממנה עולה כי כתב היד המתחזה להיות כתב ידו של התובע על הפרוטוקול השימוע הנ"ל, לא נכתב על ידי התובע, קרי – חתימתו זויפה. חוות דעת הגרפולוגית מטעם התובע, לא נסתרה".

בית משפט השלום בתל אביב 11/01/2015

השופטת זהבה אגי

הגרפולוגית קרן רווה אשר בדקה את הטופס תוך השוואתו לכתבי היד של התובע, של ..., הגיעה למסקנה כי תיאור התאונה המופיע בטופס במילים

"הרים דבר כבד וחש מתיחה חדה בגב", מולא ע"י התובע, כי .. הוא שחתום על הטופס וכן נמצאו עוד שני כתבי יד אשר לא זוהו ואינם של הגב' ...

הצדדים ויתרו על חקירת המומחית.       

משקביעת המומחית לא נסתרה, אני מאמצת את מסקנותיה וקובעת כי החתימה על גבי הטופס היא אכן של התובע.

משפט לענייני משפחה מחוז תל-אביב 11/01/2015

כבוד השופטת ורדה בן שחר

כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99 הוא מסמך שזויף על ידי הנתבעים, כפי שעולה בצורה חד משמעית מחוות דעתה של הגרפולוגית גב' קרן רווה. ......

חוות הדעת מבוססת ומנומקת וניתנה על ידי מומחית בתחום. לפיכך, יש לקבוע כי חתימת התובע על כתב ההתחייבות זויפה וכי התובע לא חתם מעולם על מסמך זה.

הנה כי כן, אני מוצאת לנכון לאמץ את קביעת המומחית הגרפולוגית גב' רווה וקובעת כי אכן חתימת התובע ע"ג כתב ההסכמה וההתחייבות מיום 18.5.99- זויפה.

פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה 23/11/2014

כבוד השופט רון סוקול

שני הצדדים הגישו חוות דעת גרפולוגית בנוגע לחתימות התובע על ההסכם.. בבחינת חוות דעת אילו, דעתי היא כי יש להעדיף את מסקנותיה של הגב' רווה

23/11/2014

בית משפט לתביעות קטנות

הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן

"במקרה שבפני הגיש הנתבע חוות דעת גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד, גב' קרן רווה.. חוות דעת שהינה מפורטת, מנומקת ובלתי מסויגת"

פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 09/11/2014

 הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן

" במקרה שבפני הגיש הנתבע חוות דעת גרפולוגית מוסמכת ומומחית לזיהוי כתבי יד, גב' קרן רווה.. חוות דעת שהינה מפורטת, מנומקת ובלתי מסויגת "

 

פסק דין בית משפט השלום 04/11/2014

השופט רונן אילן

"הנתבעת מצידה הציגה חוות דעת של המומחית מטעמה, גב' קרן רווה, אשר בחנה את החתימה שבמחלוקת, ערכה השוואה לדוגמאות חתימה ודאיות של ... והגיעה למסקנה שלפיה החתימה שבמחלוקת הינה מעשה זיוף וניסיון לחקות את חתימת ... חקירתה הנגדית של המומחית הייתה קצרה ולא מצאתי סיבה שלא לקבל את מסקנותיה "

פסק דין של בית משפט השלום בנצרת 05/06/2014

השופטת עירית הוד

" חוות הדעת אשר הגישה התובעת הייתה מקיפה ומקצועית ומצאתי אותה עדיפה בעיניי על חוות הדעת אשר הגישה הנתבעת. בחוות הדעת מטעם התובעת ישנה התייחסות מקיפה לטענות העולות בחוות הדעת מטעם הנתבעת. האמור בחוות הדעת מטעם התובעת סביר ומהימן בעיניי" .

פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז 05/06/2014

השופט יעקב שינמן

"עדותה של רווה נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה ומאידך עמדה עדותו של נ, שהגם נמצאה כעדות שניתן לסמוך עליה, קביעתו כאן אינה וודאית ואינה החלטית ולכן אני בעניין זה מעדיף את חוות דעתה של רווה " 

פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב 05/06/2014

השופטת ענת ברון

"מקובלת עליי חוות דעתה של המומחית רווה מטעם הנתבעים בנקודה זו, כאשר יצוין כי מצאתי את עדותה מקצועית ומהימנה והיא גם עולה בקנה אחד עם הגיונם של דברים"

פסקי דין
רשימת מינויים מבית משפט